تقویم نمایشگاه ها و کنفرانس های سال 1396، 1397         

۱۳۹۹ نهم خرداد

اخبار
اعضاء
نام کاربری
کلمه عبور
   
پیوندهای مفید

 مرکز توسعه تجارت ایران

 شرکت سهامی نمایشگاههای ج . ا . ا .

 شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

مرکز توسعه تجارت کیش

 انجمن جهانی صنعت نمایشگاه

انجمن بین المللی نمایشگاهها و رویدادها

دایره قوانین نمایشگاههای بین الملل

اتحادیه آمار بین المللی نمایشگاهها

انجمن صنعت نمایشگاهی آلمان

انجمن بین المللی مراکز همایش